Updates

De European Accessibility Act (EAA)

 • Marketing

De Nieuwe Toekomst van Digitale Toegankelijkheid in Nederland (vanaf 2025)

In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt, is digitale toegankelijkheid een cruciaal onderdeel geworden van de online ervaring. We schreven al eerder over het belang van digitale toegankelijkheid in onze blog. De praktijk leert helaas dat organisaties vaak pas serieus aandacht besteden aan digitale toegankelijkheid wanneer wettelijke verplichtingen hen daartoe aansporen. Deze terughoudendheid is jammer, zeker als we bedenken dat Nederland ruim 6 miljoen mensen met een beperking telt!

Met nieuwe wetgeving op komst worden bedrijven binnenkort verplicht om hier serieus aandacht aan te besteden. In deze blog leggen we je uit wat er precies gaat veranderen.

Huidige en Toekomstige Wetgeving

Sinds juli 2023 is er in Nederland een wettelijke verplichting met betrekking tot digitale toegankelijkheid, de “Wet Digitale Overheid” . Maar deze wetgeving geldt alleen voor (semi-)overheidsinstellingen, waardoor veel bedrijven nog niet onder deze verplichting vallen.

De nieuwe toegankelijkheidsrichtlijn, oftewel de European Accessibility Act (EAA) zal het speelveld echter ingrijpend veranderen. Deze Europese wetgeving, die vanaf juli 2025 van kracht wordt, streeft naar een consistente standaard in digitale toegankelijkheid in de hele Europese Unie. Het doel is om online producten en diensten toegankelijk te maken voor alle Europeanen, ongeacht hun beperkingen, en hiermee ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen krijgen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, het onderwijs en binnen het vervoer.

Toegankelijkheid is zeer belangrijk voor mensen met een beperking. Deze groep is groter dan je in eerste instantie zou denken. Hij omvat niet alleen mensen met een visuele of auditieve beperking, maar ook bijvoorbeeld een groot deel van de ouderen. Het is goed om daarbij te bedenken dat niet alleen mensen met een beperking baat hebben bij een toegankelijke wereld. In Europa zijn er maar liefst 135 miljoen mensen met een beperking, en met de vergrijzing van de bevolking wordt verwacht dat dit aantal alleen maar zal stijgen.  Deze aanpassingen zijn dus hard nodig. Door digitale toegankelijkheid te verbeteren wordt het aantal mensen dat gebruik van producten en diensten kan maken vergroot. Naast een wettelijke verplichting, ligt er dus ook een grote kans voor jouw bedrijf!

Wat is de European Accessibility Act?

De EAA zal van toepassing zijn op verschillende producten en diensten, waaronder:

 • Computers en besturingssoftware
 • E-books
 • Webshops
 • Pinautomaten, ticketservices en incheckmachines
 • Smartphones
 • TV-apparatuur met betrekking tot digitale televisiediensten
 • Telecommunicatiediensten, zoal de apps en websites van je provider
 • Audiovisuele mediadiensten, zoals Netflix, Videoland en Spotify
 • Bankdiensten voor consumenten, zoals internetbankieren
 • Online en offline diensten die te maken hebben met transport, zoals kaartjesautomaten, apps en websites

 

Deze producten en diensten moeten volledig toegankelijk zijn voor alle Europeanen, ongeacht hun beperking. Het maakt daarbij niet uit of ze in de EU worden geproduceerd of elders; alle producten die in de EU worden verkocht, moeten aan deze eisen voldoen. De eisen van de European Accessibility Act zijn gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijnen fungeren als een checklist om te beoordelen of websites en apps voldoen aan de normen voor digitale toegankelijkheid. WCAG biedt richtlijnen en succescriteria op basis van vier principes: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Deze principes bevorderen een betere gebruikerservaring voor iedereen. Bij Get Interactive houden we altijd rekening met deze richtlijnen.

Terugwerkende Kracht en Handhaving

Belangrijk om te vermelden is dat de EAA niet met terugwerkende kracht van toepassing is op bestaande producten, inclusief webshops. De wet bepaalt dat alleen producten die vanaf juni 2025 worden gepubliceerd, moeten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit roept echter vragen op over wat als een “nieuwe” webshop wordt beschouwd in vergelijking met een update van een bestaande. Op dit gebied is nog steeds onduidelijkheid. In de komende jaren zal deze definitie nog verfijnd worden.

Het toezicht op de naleving van de EAA valt onder de verantwoordelijkheid van nationale overheden. Bedrijven die niet voldoen, kunnen vanaf juli 2025 beboet worden. De exacte hoogte van de boetes moet nog worden vastgesteld.

Voorbereiden op de Toekomst

De EAA is een wet die in 2019 is aangenomen en die de lidstaten van de Europese Unie verplicht om tegen juli 2025 maatregelen te treffen. Vanwege deze grote veranderingen in de wetgeving is het verstandig om proactief de toegankelijkheid van jouw websites te beoordelen en aan te passen, niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Bereid je website daarom nu alvast voor op de EAA en zorg ervoor dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot je digitale producten en diensten.

Ga voor Digitale Toegankelijkheid

Wil je meer informatie over digitale toegankelijkheid? Lees dan ook deze blog. Wil je actief aan de slag, of vind je het fijn als wij eens mee kijken waar kansen liggen? Dan helpen wij je graag! Stuur ons gerust een bericht via onderstaand formulier, of bel ons.